Innovasjon som motor for utvikling

Fra ide til effektive nye teknologiske utviklinger for å bidra til å bygge en bærekraftig fremtid

INNOVASJON FOR Å LAGE EN BEDRE VERDEN

ACCIONA anser innovasjon ikke bare som en differensierende faktor, men som en essensiell del av å skape bærekraftige løsninger i møtet med store globale utfordringer.

ACCIONA inkorporerer de nyeste teknologiske fremskrittene i utviklingen av prosjekter og ny virksomhet, samtidig som vi bringer teknologien nærmere markedene og kundene for å i fellesskap være en pådriver for bærekraftig utvikling.

I den løpende utforskningen av nye ideer for å utvikle funksjonene, produktene og tjenestene som kreves for å lage en bedre verden, kombinerer ACCIONA den mest åpne, banebrytende og digitale innovasjonen med innovasjonssentrene.

 

 

ACCIONAs innovasjonssentre setter gullstandarden for utviklingen av løsninger for byggesektoren, vannteknologi og fornybar energi.

Den åpne innovasjonsplattformen I'MNOVATION støtter innovasjonsprogrammene med oppstartsbedrifter og intra-entreprenørskap. Fra Digital Innovation Hub driver ACCIONA frem teknologiutvikling og implementering i virksomheter som datavitenskap, DLT og blockchain, 3D-printing, IoT, forbedret virkelighet (virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og blandet virkelighet) samt robotikk og kunstig intelligens.

  INNOVASJON

  HUB FOR DIGITAL INNOVASJON

  Demonstrere, Overføre, Dele: ACCIONAs Digital Innovation Hub bidrar til å utvikle nye digitale løsninger for å forvandle virksomheten for både oss og kundene våre, basert på ferdighetssentre fokusert på digitale teknologier og deres anvendbarhet i bedriftene.

  1. 3D-printing
  2. Blandet virkelighet
  3. Tilkoblede ting
  4. Datavitenskap
  5. Robotikk og KI
  6. Blockchain og ny teknologi
  7. Smarte byer

  INNOVASJONSINNSATSEN I TALL

  250,2 M€

  FoU+I

  25 M€

  Spart ved forbedring av prosesser

  3,2 %

  FoU-inntekter

  HOVEDLINJER FOR FORSKNING INNEN BYGGEPROSJEKTER

  KONSTRUKTIV PROSESSDIGITALISERING

  ACCIONA har utviklet en digital plattform for grunnarbeidskontroll som kan utføre omfattende kontroll og overvåking av utstyret som er involvert i grunnarbeidene, for å optimalisere driften, sikre sporbarhet for jordmassene og forbedre prosjektproduktiviteten. Selskapet samler inn data ved hjelp av maskinlæring og dataanalyse for prediktivt vedlikehold.

  Tunnel Boring Machine Control Centre administrerer og styrer (i sanntid) de ulike tunnelboremaskinene som er i drift i prosjektene våre. TBM Data Control Center behandler informasjon fra over 300 sensorer hvert 250. millisekund fra hver tunnelboremaskin for å styre maskinens fremdrift, levere KPI-baserte resultatrapporter og bruke maskinlæringsalgoritmer ved hjelp av dataanalyser for prediktivt vedlikehold.

  I tunnelene har ACCIONA også utviklet DIGITUNNEL med tanke på digitalisering og oppfølging i sanntid av alle konstruksjonsprosessene som er i sving i konvensjonell tunnelbygging.

  REDUSERER MILJØAVTRYKKET FRA BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER

  ACCIONA utvikler sirkulærøkonomiske løsninger basert på etableringen av industrielle symbiosesynergier for forbedring av grunnforholdene i prosjektene våre. Ofte oppfyller ikke jordsmonnet de tekniske spesifikasjonene som kreves av den aktuelle designen og infrastrukturen, og må fjernes eller behandles for å forbedre dets tekniske egenskaper. ACCIONA har implementert teknologisk innovasjon som tilrettelegger for bruk av industriavfall som sekundært råmateriale i konstruksjonsbransjen for å forbedre jordforholdene og unngå å måtte frakte jorden til deponi.

  For eksempel har selskapet brukt aske fra papiravfall som et alternativt hydraulisk bindemiddel for veikonstruksjon som erstatning for sement og/eller kalk i grunnbehandlingene.

  Bruk av autonomt genereringsutstyr for byggeplasser uten tilgang til strømnettet basert på bruken av fornybare energikilder som hydrogenbrenselceller eller solenergi i stedet for diesel.

  NYE MATERIALER

  KOMPOSITTER

  Kompositter består av harpiksmateriale og fibre som sammen gjør det mulig å skape et nytt materiale med mye bedre egenskaper enn det man kan oppnå med hvert materiale for seg. Kompositter utmerker seg for:

  • deres lave vekt (opptil 10 ganger lettere enn tradisjonelle materialer)
  • deres mekaniske motstand
  • elektromagnetisk transparens
  • høy korrosjonsbestandighet

  BETONG

  ACCIONA utvikler også nyskapende løsninger for betong med satsninger knyttet til løsninger på korrosjonsproblemer, økt holdbarhet for infrastrukturer under ugunstige klimatiske forhold som maritim eller sulfatrik jord, samt for å redusere miljøavtrykket ved hjelp av utvikling av lavkarbon-betongkonstruksjoner.

  For eksempel har selskapet brukt vannavstøtende belegg for å beskytte betongkonstruksjoner i marint miljø og polymer- eller kortfiberkompositter for å erstatte stålarmering i tunnelsegmenter.

  Composites are made up of resins and fibers which, when combined, allow for the creation of a new material that provides much better performance than that achieved by the materials separately. Composites stand out for:

  • their lightness (up to 10 times lighter than traditional materials)
  • their mechanical resistance
  • electromagnetic transparency
  • high resistance to corrosion.

   

  OPTIMALISERTE BYGGEPROSESSER

  ACCIONA har en ny innovasjon i selskapets nye kortdistanseteknikk (opptil 4 meter) for geologiske undersøkelser i tunneler med tunnelboremaskiner, rettet mot å beregne grunnforholdene foran tunnelflaten. Dermed kan selskapet redusere den geologiske usikkerheten ved å se resultater i sanntid, uten at det går på bekostning av tunnelmaskinens produktivitet. Samtidig reduserer det risikoen for at tunnelboremaskinen blir sittende fast eller forsinket på grunn av uplanlagte geologiske hendelser.

  I tunnelene har ACCIONA også nyskapende løsninger der selskapet har designet og patentert en laser som skal sørge for å unngå at masser raser sammen i konvensjonell tunnelboring, og justere utgravingsseksjonen i henhold til prosjektets designseksjon. Laseren projiserer og utfører georeferanser løpende og i sanntid av utgravningsseksjonen over tunnelflaten. Dette gir opptil 65 % mer presis utgraving og reduserer sjansen for kostnadsoverskridelser knyttet til materialer, tid og personell.

  ACCIONA har utviklet et nytt konsept med ballastfrie spor for jernbanesektoren. Løsningen gir større modularitet, økt vibrasjonsdemping og reduserte vedlikeholdskostnader i hele infrastrukturens levetid.