Et selskap med mening

I ACCIONA tror vi det finnes en annen måte å drive virksomhet på

vårt formål

BUSINESS AS UNUSUAL

Det finnes en annen måte å drive virksomhet på, der hvert prosjekt som utformes og implementeres, fremmer bærekraftig utvikling fra alle de tre perspektivene: miljø, økonomi og samfunn.

Målet vårt: å bidra positivt til samfunnet og jordkloden ved å levere bærekraftige løsninger på de mest akutte problemene vi står ovenfor, som global oppvarming og vannmangel.

Vi vil oppmuntre til sosial bevissthet om bærekraft på en måte som gir gjenklang hos myndigheter, samfunnet og bedrifter – vi vil lede, fremskynde og fullføre overgangen til en dekarbonisert økonomisk modell.

    Vårt løfte: å lage en bedre verden

    Drømmen vår om å gjøre jordkloden til et bedre sted motiverer oss hver dag til å jobbe for å lage bærekraftige løsninger på de store utfordringene som vil forme menneskehetens fremtidige forhold til jorden.Alle løsningene våre

    STYRETS BERETNING

    VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING