REFERANSER INNENFOR BÆREKRAFT

Anerkjent av store indekser og rangeringer

BÆREKRAFT: ACCIONAS HANDLINGSAKSE

Bærekraft ligger til grunn for alle ideene, beslutningene, prosessene og prosjektene som gjør ACCIONA til et ledende globalt selskap i arbeidet med å fremme bærekraftig utvikling og bekjempe klimakrisen.

.

Vi støtter en bærekraftig forretningsmodell med fokus på økonomisk vekst, sosial utvikling og et balansert miljø gjennom selskapets mål om å forbedre livene til nåværende og fremtidige generasjoner.

For å oppnå dette designer vi løsninger rettet mot de store globale utfordringene menneskeheten står overfor: avkarbonisering av energisystemet, klimakrisen, vann- og sanitærmangel, behovet for robust infrastruktur samt innovasjon og utvikling av mer bærekraftige byer.

  TALLENES TALE ER TYDELIG

  100 %

  Karbonnøytrale for fjerde år på rad

  297 135

  tonn CO₂ unngått i 2022

  1330

  M€ i skattebidrag

  12,2

  M€ i sosiale bidrag

  93 %

  kapitalinvesteringer i tråd med bærekraftige aktiviteter i henhold til den europeiske taksonomien

  204

  prosjekter med studier av sosialt påvirkningsarbeid

  VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

  UTSLIPPSKUTT GJENNOM PRODUKSJON BASERT PÅ FORNYBAR ENERGI

  Takket være prosjektene våre innen fornybar energi rundt om i verden kan vi kutte millioner av tonn med CO₂-utslipp.

  Hvordan beregner vi utslipp? De totale CO₂-utslippene som unngås i en bestemt periode regnes ut ved å legge sammen utslippene som unngås i hvert av landene der ACCIONA genererer fornybar elektrisitet i den aktuelle perioden, og hensyntar utslippsfaktoren i utregningen.