BÆREKRAFTIGE BYER, BÆREKRAFTIG KLODE

Halvparten av verdens befolkning bor i byer, de viktigste områdene for sosial og økonomisk utvikling på kloden. Overbefolkning og klimakrisen presser imidlertid menneskene til å tenke nytt om disse områdene. Det er tid for å forvandle byene til bærekraftige, smarte og inkluderende områder, og slik forme en bedre verden.

VI FORVANDLER BYER TIL LEVEOMRÅDER MED GARANTERT VELVÆRE

Byer er hjem for de største endringene i vår tid. De er de viktigste sentrene for økonomisk og sosial aktivitet og steder der økte ressursbehov hoper seg opp.

Det akutte behovet for å utruste byer med de nødvendige midlene til å håndtere klodens store utfordringer, slik som klimaendringer og sterk urbanisering, er det som driver ACCIONA til å utforme grunnleggende urbane tjenester utover energi og vann.

Våre byløsninger

ACCIONA svarer på dette behovet ved å utvikle bærekraftige og transformative løsninger. Sammenkoblede løsninger som forvandler byer til virkelig produktive og beboelige områder for velvære, forbedret i møte med klimakrisen.

  • Effektiv bygging
  • Elektrisk mobilitet
  • Sirkulær økonomi
  • Urbane økosystemer

NØKKELTALL

850.000

TONN URBANT AVFALL ELIMINERT PER ÅR GJENNOM VÅRE GJENVINNINGSANLEGG

12.000

ELEKTRISKE MOTORSYKLER SOM BRUKER FORNYBAR ENERGI

9.000

BOLIGER BYGGET I SPANIA, MEXICO, PORTUGAL OG POLEN

35 %

REDUKSJON AV KLIMAGASSER

619MWH

ELEKTRISITET PER ÅR TAKKET VÆRE AVFALLSENERGIANLEGG

FORRETNINGSOMRÅDER

EFFEKTIV BYGGING

ACCIONA bygger fremtidens bærekraftige byer med banebrytende LEED- og BREEM-sertifiserte, bioklimatiske byggeprosjekter med nullutslipp.

ELEKTRISK MOBILITET

ACCIONA sprer sine bærekraftige og delte mobilitetsløsninger over hele verden. Selskaper leder for tiden an i utbredelsen av elektrisk mobilitet i europeiske byer med nullutslippsscootere.

SIRKULÆR ØKONOMI

ACCIONA inkorporerer sirkulær økonomi i sine løsninger for avfallshåndtering for å forlenge ressursenes levetid. ACCIONA tar vare på offentlige rom i byen og fremmer teknologi for energigjenvinning for å gjøre avfall om til energi.

URBANE ØKOSYSTEMER

ACCIONA spesialiserer seg i bevaring av offentlige rom i byen gjennom totalløsninger som bidrar til å gjøre byer grønnere og mer miljøvennlige.