REN ENERGI FOR ET BÆREKRAFTIG ENERGISYSTEM

Menneskehetens fremtid og vårt forhold til jordkloden avhenger av hvordan vi produserer energi: et pålitelig, rimelig og dekarbonisert energisystem er helt avgjørende

VI GARANTERER TILGANG TIL FORNYBAR ENERGI

ACCIONA leder an i næringslivets arbeid for å redusere effektene av klimakrisen og fremskynde overgangen til en dekarbonisert energimodell.

 

ACCIONA Energía, verdens største fossilfrie energiselskap som utelukkende opererer innen fornybar teknologi, og som har med mer enn 30 år erfaring fra sektoren og ett av de mest kompetente teamene i verden, lager integrerte energiløsninger for en bedre verden.

100 % fornybar teknologi og produksjon

Løsninger som forbedrer livene i lokalsamfunn der vi skaper langsiktige relasjoner og varige positive effekter. Løsninger som energiforsyning fra fornybare kilder, satsing på nye energiløsninger som batterilagring og grønt hydrogen, i tillegg til energitjenester og smart lading av elbiler.

 

  • Vindkraft
  • Fotoelektrisk solkraft
  • Vannkraft
  • Termisk solkraft
  • Biomasse
  • Salg av 100 % ren energi
  • Drift og vedlikehold av fornybare eiendeler
  • Nye energiløsninger
  • Distribuert produksjon av fornybar energi
  • Energitjenester

NØKKELTALL

23.910

GWH PRODUSERT I 2022

7,6 MILL.

HUSHOLDNINGERS FORBRUK TILSVARENDE FORNYBAR PRODUKSJON

13,2 MILL.

TONN CO₂ FORHINDRET TAKKET VÆRE FORNYBAR PRODUKSJON

Vår teknologi innen fornybar energi

VINDKRAFT

ACCIONA er en ledende global aktør innen utvikling, bygging, drift og vedlikehold av vindkraftanlegg, og har mer enn 25 års erfaring i sektoren.

FOTOELEKTRISK SOLKRAFT

ACCIONA er en pioner innen installasjon av store fotoelektriske anlegg med kapasitet på mer enn 1 MW. Vi bygger og driver noen av de største solcelleanleggene i verden.

VANNKRAFT

ACCIONA har opparbeidet seg bred erfaring fra hele verdikjeden innen vannkraftteknologi. Slik fornybar energi er for tiden vår tredje største kilde til kraftproduksjon etter vindkraft og fotoelektrisk solkraft.

TERMISK SOLKRAFT

ACCIONA ledet et nytt oppsving for termisk solkraft i 2007, da selskapet satt i drift Nevada Solar One-anlegget i USA. Selskapet har lang erfaring som EPC-leverandør av tjenester som prosjektering, innkjøp, bygging og drift av termiske solkraftverk til kunder.

BIOMASSE

I ACCIONA er vi eksperter på bærekraftige biomasseløsninger i hele verdikjeden, inkludert prosjektering, bygging og drift av store biomasseanlegg for storskalaproduksjon av elektrisitet.

PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI

ACCIONA er verdens største operatør innen 100 % ren energi, med mer enn 11,2 GW i de viktigste typene fornybar energi. I 2021 produserte vi totalt 24 541 GWh ren energi, uten å bidra til global oppvarming.

LEVERANDØR AV 100 % REN ENERGI

Vi støtter andre selskaper og organisasjoner i deres arbeid med å redusere karbonavtrykket sitt og bekjempe klimakrisen ved å levere 100 % sertifisert fornybar energi.

NYE ENERGILØSNINGER

ACCIONA er en pioner innen løsninger for hybrid energilagring i Spania og installerte landets aller første anlegg for lagring av vindkraft med batterier. ACCIONA er også et foregangsselskap når det gjelder å bruke sporing av fornybare energikilder på produksjonsanlegg med lagring av fornybar energi gjennom blokkjede.

DISTRIBUERT PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI

ACCIONA utvikler løsninger for distribuert produksjon av fornybar energi, der forskjellige typer standard mikronettverk etableres med sikte på å oppfylle behovene til privatkunder, kommersielle kunder og industrielle kunder, enten de er koblet til eller fra strømnettet.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FORNYBARE EIENDELER

ACCIONA gjennomfører drifts- og vedlikeholdstjenester for eiendeler innen fornybar energi, ved kombinere forebygging og statusprognose for egne og tredjeparts eiendeler i drift.

ENERGITJENESTER

For å bekjempe klimakrisen konstruerer vi energitjenesteløsninger der vi reduserer energiforbruket og optimaliserer driftsforholdene og driftsprosessene på anlegg for fornybar energi.

VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING