VI TAR VARE PÅ VANN FOR EN BEDRE VERDEN

Å ta vare på vann er uunnværlig for å nå de globale målene og svare på vannmangelen, én av menneskehetens største utfordringer. Vi jobber for å sikre bærekraftig forvaltning av vann og universell tilgang til denne ressursen.

VI GARANTERER TILGANG TIL VANN OG BÆREKRAFTIG FORVALTNING

ACCIONA realiserer sitt innovative og tekniske potensial for å løse vannmangel, sanitære problemer, tilgang til denne livsviktige ressursen og økt etterspørsel. Vannbehandling for en bærekraftig fremtid.

 

Vannmangel påvirker nesten halvparten av verdens befolkning og truer med å spre seg, et problem som forsterkes av global oppvarming. 844 millioner mennesker har ikke tilgang til drikkevann og 2,3 milliarder har ikke tilgang til grunnleggende sanitetsfasiliteter. For å bidra til å løse dette problemet utforsker ACCIONA innovative løsninger og bruker den nyeste teknologien innen vannbehandling parallelt med drivkraften om å digitalisere sektoren, som selskapet anser som avgjørende for å få til mer effektive og bærekraftige vannbehandlingsprosesser.

 

Selskapet er en ledende aktør i vannbehandlingssektoren gjennom sin design, bygging og drift av behandlingsanlegg for drikkevann, behandlingsanlegg for avløpsvann, avsaltingsanlegg med omvendt osmose og tertiære behandlinger for gjenbruk av vann, og selskapet har styrket sin satsning på tjenester for byer.

 

Våre vannløsninger:

  • Ende-til-ende vannforvaltning
  • Rensing
  • Behandling av avløpsvann
  • Avsalting
  • Vanntjenester for byer
  • Gjenbruk av vann

MENGDE BEHANDLET VANN

170

HM³ DRIKKEVANN

485

HM3 AVSALTET VANN

377

HM³ AV BEHANDLET AVLØPSVANN

1033

HM³ TOTALT VOLUM BEHANDLET VANN I 2021

37,3

% AV VANNET BEHANDLET I LAND MED VANNMANGEL

+ 100M

MENNESKER HAR DRATT NYTTE AV TJENESTENE VÅRE GJENNOM HISTORIEN

FORRETNINGSOMRÅDER

ENDE-TIL-ENDE BEHANDLING AV VANN

Vi er til stede i alle faser av vannsyklusen. Vi gjør vannet egnet for menneskelig konsum, forsyner befolkningen, renser avløpsvann og vann fra industrien og bruker teknologi for gjenbruk av vann.

RENSING

Vi har bygget mer enn 125 behandlingsanlegg for drikkevann med en samlet kapasitet på 8,5 millioner m³/dag, noe som forsyner mer enn 41 millioner mennesker

BEHANDLING AV AVLØPSVANN

Vi har bygget mer enn 330 behandlingsanlegg for avløpsvann med en samlet kapasitet på 20 millioner m³/dag, noe som tilsvarer behandling av vann for en befolkning på mer enn 75 millioner innbyggere.

AVSALTING

Vi er spesialister på utvikling og bruk av omvendt osmoseteknologi for å avsalte vann og slik håndtere problemet med vannknapphet. Vi dekker hele livssyklusen til prosjektet: prosjektering, bygging, idriftssettelse, drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg for sjø- eller brakkvann.

VANNTJENESTER FOR BYER

Byer er de viktigste knutepunktene og sentrene for menneskelig fremskritt. De medfører også mange utfordringer, for eksempel overbefolkning, som krever vanninfrastruktur og bærekraftig vannressursforvaltning for å sikre god vannforsyning. Vi tilbyr en komplett vanntjeneste for å fremme bærekraftig utvikling i bysentre, noe 21 millioner mennesker drar fordel av i dag.

GJENBRUK

Vi utforsker innovative teknologier for å utforme bærekraftige løsninger for gjenbruk av vann i landbruk, byparker og andre steder.