FREMTIDEN KOMMER TIL Å VÆRE URBAN

Byer representerer de viktigste sentrene for fremskritt og er hjem for halve menneskeheten. Denne kurven er stigende, men den har en grense: Fremtiden kommer til å være urban, men vi må utvikle bærekraftige urbaniseringsløsninger.

EIENDOM

ACCIONA bidrar til å forvandle byer til leveområder for produktivitet og velvære, som fremmer sosioøkonomisk utvikling.

Selskapet forplikter seg til å drive eiendomsutvikling, understøttet av en rekke kompletterende tjenester, som har som formål å utforme fremtidens bærekraftige byer i fullstendig harmoni med miljøet.

ACCIONAs eiendomsløsninger har fokus på markedsføring og forvaltning av eiendomskomplekser, basert på solid teknisk og faglig ekspertise i Spania, Polen, Mexico og Portugal. Disse løsningene skaper en digital og bærekraftig fremtid basert på den mest avanserte teknologien og effektive materialer som respekterer miljøet.

Selskapet utvikler nye muligheter for diversifisering av virksomheten i takt at markedet for andre eiendommer enn boligeiendommer åpnes opp: kontorer, hoteller og industrieiendommer. ACCIONA påtar seg også prosjekter for urban og sosial fornyelse av områder, som opprinnelig lå i utkanten av byen, og som har blitt isolert i bykjernen som en følge av befolkningskonsentrasjon.

BUSINESS AS UNUSAL – EN TILNÆRMING FOR Å OPPNÅ FREMRAGENDE KVALITET

ACCIONAs tilnærming Business as Unusual er basert på utformingen av utpreget bærekraftige eiendomsprosjekter i urbanisering. Tilnærmingen innebærer å undersøke innovative tiltak, ikke bare innen energibesparelser og reduksjon av CO2-utslipp, men også når det gjelder vannforbruk, livssyklusanalyse, oppmuntring til alternative transportformer, tilgjengelighet og innbyggernes helse og komfort.

Måten ACCIONA utvikler eiendomsprosjekter på gjenspeiles i internasjonalt anerkjente bærekraftsstandarder. Adelfas-prosjektet var det første som fikk sertifiseringen BREEM «Muy Bueno» (Veldig godt) i Madrid i 2018, og er det største eiendomsutviklingsprosjektet i Spania med denne sertifiseringen. I 2019 kjøpte selskapet kontorkomplekset Mesena, et eiendomsprosjekt som har som mål å oppnå miljøsertifiseringen LEED Gold for komplekset som helhet, og LEED Platinum for noen av bygningene.

VI UTVIKLER BOLIGER OG ANDRE EIENDOMMER

BÆREKRAFTIGE, MILJØVENNLIGE BOLIGER

Ett av selskapets hovedmål i utformingen av eiendomsløsninger er å utvikle bærekraftige prosjekter som bidrar til å bevare miljøet og redusere kostnadene for eiere, med en forpliktelse om miljøvennlige boliger. ACCIONA er også ISO9001- og ISO14001-sertifisert og forplikter seg til å sertifisere alle eiendomsutviklingsprosjekter med bærekraftsmerket BREEM®.

ACCIONA utvikler miljøeffektiviseringsteknologi gjennom løsninger som boligautomatisering: teknologiske apper som muliggjør effektiv, sikker og komfortabel energistyring i boliger. Selskapet tilbyr også husholdninger mekanismer som solcellepaneler for å samle solenergi som brukes til å varme opp vann til husholdningsbruk; kryssventilasjon, kvalitetsmaterialer og isolasjon og spesielle byggemåter med kuldebrobrudd som gir bedre termisk isolasjon; lys-, energi- og solvarmeregulerende glass og tilstedeværelse av detektorer og tidsur i fellesarealer.

Selskapet installerer også systemer i eiendomsprosjektene sine som fremmer rasjonelt vannforbruk gjennom separate systemer for avløpsrør, doble utløpstanker, luftekraner og avstengingsventiler i våtrom.

KONTORER

Vi skaper et nytt konsept for kontorbygg, som vi fremmer ved bruk av teknologi og materialer og etterbehandling av høy kvalitet. Vi skaper varige, skreddersydde relasjoner med kundene våre.

HOTELLER OG FERIESTEDER

ACCIONAs eiendomsløsninger omfatter for tiden utvikling av luksuseiendommer i Mexico og Spania. Disse hotellene og feriestedene støttes av Home Resort-konseptet, som tilbyr tjenestene og gjestfriheten til et hotell til gjester som ønsker å bo i lengre perioder i et trygt miljø.

INDUSTRIEIENDOMMER

ACCIONA markedsfører industriprosjekter for sluttbrukere for å selge dem til disse brukerne eller eiendomsinvestorer.