TYNGRE INVESTERING I BÆREKRAFTIG UTVIKLING ENN NOENSINNE TIDLIGERE

ACCIONA tilbyr, gjennom Bestinver, kapitalforvaltning og kapitalmarkedstjenester som kanaliserer oppsparte midler og investeringer til selskaper og genererer avkastning for investorer.

Den globale agendaen for bærekraftig utvikling og dekarbonisering av økonomien krever et større investeringsvolum enn noensinne. ACCIONA har kapasitet til å mobilisere investeringer i den nye lavkarbonsektoren, der selskapet kan anses som verdensledende.

Investeringer på mellom 5 og 7 mrd USD per år er ifølge FN nødvendig for å nå bærekraftsmålene. Infrastrukturutvikling, som er en direkte trussel mot minst 72 % av 2030-agendaens bærekraftsmål, krever en investering på mer enn 7,6 % av verdens BNP per år mellom 2015 og 2030.

I dag utgjør årlige infrastrukturinvesteringer 5,5 % av verdens BNP per år. Vi må eliminere gapet på 2,1 % i BNP for å sikre bærekraftig utvikling.

 

FINANSIELLE LØSNINGER

BESTINVER, den ledende uavhengige fondsforvalteren i Spania, omfavner filosofien om langsiktig lønnsomhet og investeringer basert på verdi og et kvalifisert investeringsteam. Selskapet har som mål å lage løsninger som oppfyller dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. Dette koordinerer selskapet med streng risikokontroll gjennom å investere verdier i aksjer og rentepapirer.

BESTINVER øker investeringsfondporteføljen i samsvar med kriterier for ivaretakelse av miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG-kriterier), i overensstemmelse med de mest krevende prinsippene for bærekraftig styring.

FOR EN BEDRE VERDEN

35 ÅR MED VERDISKAPNING

BESTINVER så dagens lys for mer enn 35 år siden som en liten enhet innen finans, som drev med aktiv forvaltning av familieformuer. I dag har BESTINVER mer enn 48 000 investorer og forvalter 5,4 mrd euro.

  • Kvalifisert team med omfattende finansiell kunnskap
  • Etablert omdømme i markedet
  • Unik investering som deles av ledere og investorer
  • Adekvat risikostyring
  • Langsiktig visjon

NØKKELTALL

5.205

MILL. EURO FORVALTET KAPITAL

3.532

MILL. EURO I INVESTERINGSFOND

50.000

INVESTORER

35

ÅRS ERFARING

782

MILL. EURO I PENSJONSORDNINGER

687

MILL. EURO II LUXEMBOURG OG SICAVS