I SØKET ETTER SOSIAL VELVÆRE FOR EN BEDRE PLANET

Byggingen av velstående samfunn er basert på helse og utdanning, grunnleggende rettigheter som vi må bevare for å garantere sosial velferd.

VI BIDRAR TIL UTVIKLING AV SAMFUNN MED BEDRE VELFERD

ACCIONA forstår at helse, utdanning og kultur er krumtapper i utvikling av samfunnet i en kontekst der det er klimakrise. 

 

ACCIONAs sterke ønske om forandring har gjort det til et selskap som er i stand til å lage sosiale infrastrukturløsninger innen medisin, utdanning, kulturell ingeniørkunst og økologisk restaurering, som brukes for å sikre og øke offentlig velferd.

 

Våre sosiale løsninger: 

Med støtte fra høyt kvalifiserte fagpersoner og innovasjon som sin livsoppgave gjennomfører ACCIONA virksomheten sin med all den ekspertisen som er nødvendig for å nå bærekraftsmålene.

  • Helsetjenester
  • Universiteter og studiesteder
  • Økologisk restaurering
  • Museer og utstillinger
  • Planlegging og administrasjon av arrangementer

FORRETNINGSOMRÅDER

HELSETJENESTER

Ett av ACCIONAs hovedmål på det sosiale området er å være en sentral pådriver innen prosjektering, bygging og drift av tilgjengelig, effektiv, innovativ og, med ett ord, bærekraftig helseinfrastruktur.

UNIVERSITETSOMRÅDER

ACCIONA prosjekterer, bygger og forvalter utdanningssteder som universiteter og boliger, der studenter kan få best mulig komfort mens de bygger karrieren sin.

ØKOLOGISK RESTAURERING

ACCIONA lager løsninger for økologisk restaurering med hjelp av sine spesialister innen opprydding, vedlikehold og bevaring av naturmiljøer, kystområder og lineær infrastruktur.

MUSEER OG UTSTILLINGER

ACCIONA har lagt til begrepet kulturell ingeniørkunst til noen av de mest ambisiøse museums- og kunstinitiativene i verden: en «sansenes» teknologi som fremmer samfunnsutviklingen

PROSJEKTERING OG ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER

ACCIONA bruker sin kreative og innovative kapasitet til å prosjektere minneverdige opplevelser i arrangementene selskapet planlegger og administrerer. ACCIONA er en pioner innen utvikling av sanntidskommunikasjon og implementering av bærekraftige administrasjonsløsninger for arrangementer og omfavner multiplattform- og høyteknologiske formater.