TRANSPORTINFRASTRUKTUR FOR Å FØRE MENNESKER SAMMEN

Å investere i infrastruktur som er tilpasset de største globale utfordringene, som global oppvarming, er avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene

TRANSPORT

ROBUST INFRASTRUKTUR FOR EN BEDRE VERDEN

ACCIONA har mer enn 100 års erfaring i utvikling av infrastrukturprosjekter innen bygg og anlegg.

 

I en kontekst der mer enn 70 % av FNs bærekraftsmål er underlagt et rammeverk for infrastrukturinvesteringer, er ACCIONA posisjonert som et ledende byggefirma i det beste scenarioet for å oppnå dette. Selskapet trekker på sin erfaring som entreprenør for mer enn 10 000 km kommunikasjonsruter, med en historie for drift og bygging av infrastruktur og løsninger for vei- og jernbanetransport som går mer enn 100 år tilbake.

Våre transportløsninger

I overensstemmelse med bærekraftsmålene tilbyr ACCIONA også bærekraftige løsninger innen områdene broteknikk, tunneler, spesielle transportstrukturer samt for havner, flyplasser, flyplasstjenester, spedisjon og utvikling av transmisjonsnett for telekommunikasjon og datasentre med høy effektivitet og lav miljøpåvirkning. Selskapet er til stede i alle faser av verdikjeden til disse infrastrukturprosjektene og transportløsningene.

 

  • Veier og motorveier
  • Broer
  • Tunneler
  • Jernbane og jernbanetjenester
  • T-baner og trikker
  • Havner og vannveier
  • Flyplasser og flyplasstjenester
  • Spedisjon
  • Datasentre, understasjoner og transmisjonslinjer
  • Drift og vedlikehold av transportinfrastruktur

NØKKELTALL

5 300

KM VEI BYGGET DE SISTE TI ÅRENE

3 000

KM JERNBANE

1 700

KM HØYHASTIGHETSBANE

1 140

VIADUKTER

600

BROER

150

KM TUNNELER

FORRETNINGSOMRÅDER

VEIER

Tusenvis av kilometer med motorveier og veier over hele verden. Transportinfrastruktur som springer ut av satsingen på innovasjon og bærekraft, og som er inspirert av sirkulær økonomi.

Broer

ACCIONAs kapasitet til å prosjektere transportløsninger som brobygging selv i de mest komplekse orografiske forholdene symboliserer selskapets ambisjon om å overkomme enhver hindring for å bidra til økt velferd i samfunnet.

Tunneler

ACCIONA har gjennomført en rekke underjordiske arbeider over hele verden, der de har tatt hensyn til miljømessige og sosiale aspekter og utforsket innovasjoner i geoteknikk, tunnelmaskiner og sirkulær økonomi som er brukt til å gjennomføre noen av de mest anerkjente tunnelprosjektene.

Jernbane og jernbanetjenester

ACCIONA har 100 års erfaring med bygging av jernbaneinfrastruktur. innovative transportløsninger for ytterligere å fremskynde bærekraftig mobilitet på skinner.

t-bane og trikker

ACCIONA leder noen av de mest revolusjonerende urbane mobilitetsprosjektene i verden som involverer systemer for t-bane og trikker. selskapet bidrar til å utforme fremtidens byer med sine egne rekordbrytende tunnelboremaskiner og innovative tilnærming til optimaliseringsprosesser.

Havnet og vannveier

ACCIONA har formet store kaianlegg rundt om i verden ved hjelp av kugira flytedokk, en av verdens største og mest avanserte konstruksjoner av denne typen innenfor bygging av bærekraftige kaianlegg.

Flyplasser og flyplasstjenester

ACCIONA viser sin internasjonale erfaring i bygging av flyplasser og flyplasstjenester gjennom prosjektets livssyklus.

Spedisjon

ACCIONAs løsninger inkluderer integrert håndtering av internasjonal godstransport. selskapet tilbyr rådgivningstjenester innen utenlandshandel, integrert veitransport, logistikk, fortolling, distribusjon og lagring.

datasentre, understasjoner og transmisjonslinjer

Mer en to tiår med erfaring fra å lage bærekraftige løsninger for prosjektering og bygging av transmisjonsnett og elektriske understasjoner, i tillegg til bygging av kundedatasentre.

Drift og vedlikehold av transportinfrastruktur

ACCIONA har nesten tre tiår med erfaring innen drifts- og vedlikeholdsløsninger for transportinfrastruktur, noe som sikrer at disse fundamentale søylene for bærekraftig utvikling blir tatt hånd om.

VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING