Jobb og karriere

Hos ACCIONA jobber vi hardt hver dag for å utforme mekanismer og løsninger som gjør kloden til et bedre sted, der samfunn kan utvikle seg takket være en bærekraftig og miljøvennlig økonomisk og kulturell modell. Vi trenger deg for å fortsette dette arbeidet.

HVORFOR JOBBE HOS ACCIONA?

Menneskeheten står overfor store utfordringer som krever umiddelbar handling, som klimakrisen.

Hos ACCIONA jobber vi hardt hver dag for å utforme mekanismer og løsninger som gjør kloden til et bedre sted, der samfunn kan utvikle seg takket være en bærekraftig og miljøvennlig økonomisk og kulturell modell.

Vi trenger deg for å fortsette dette arbeidet

  VÅRE MEDARBEIDERE

  131

  nasjonaliteter

  + 60

  land

  41,664

  ansatte

  HVORFOR JOBBE HOS OSS

  1. VÅRT FORMÅL

  ACCIONA fremmer forretningsmodellen Business as Unusual. Gjennom den prosjekterer vi bærekraftige løsninger på de største utfordringene for jordkloden, som klimakrisen, vannmangel, overbefolkning og urbanisering. ACCIONA har vært karbonnøytral siden 2016 og vi vil lage en bedre verden og lede et paradigmeskifte for bedrifter som vil fremme og garantere sosial og økonomisk fremgang, i tillegg til å beskytte naturressurser.

  2. ET GLOBALT SELSKAP

  I mer enn ett århundre har vi laget løsninger på de største utfordringene for hver generasjon. Med mer enn 40,000 engasjerte og talentfulle fagpersoner fra 131 land har vi vært i stand til å ekspandere virksomheten vår til mer enn 60 land over hele verden, sette fart i utviklingen i lokalsamfunnene der vi jobber, og øke miljøbevisstheten.

  3. ERFARING FRA EN REKKE SEKTORER

  Vi garanterer tilgang til fornybar energi og vann — gjennom å sikre at vann forvaltes på en bærekraftig måte — og bygger robust infrastruktur for dagens og fremtidens byer gjennom å levere bærekraftig urbaniserings- og mobilitetsløsninger for å forbedre menneskers liv.

  4. MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING

  ACCIONA forstår og fremmer mangfold som et sentralt konkurransefortrinn, og likestilling og inkludering som prioriterte ansvarsområder i sin ledelsesmodell for menneskelige ressurser, noe som også er grunnleggende forutsetninger for forsvar av menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og oppnåelse av 2030-agendaen.

  5. SIKKERHET OG FOREBYGGING

  For ACCIONA er det veldig viktig å forebygge yrkesskader, og det utgjør en vesentlig forutsetning for å sikre helsen og sikkerheten til våre medarbeidere og samarbeidspartnere. I 2021 fikk våre ansatte til sammen 208,419 timer med opplæring i forebygging av yrkesskader.

  6. FAGLIG UTVIKLING OG OPPLÆRING

  ACCIONA satser sterkt på kontinuerlig utvikling av sine medarbeidere gjennom omfattende opplæring. I 2021 investerte vi mer enn 10,248,571 euro i opplæring og tilbød våre ansatte mer enn 574,064 timer med kurs.

  VÅR MÅTE Å JOBBE PÅ

  ACCIONA gir høy prioritet til etisk atferd og sikkerhet, som verdier som skal kjennetegne selskapets måte å jobbe på og skille det fra andre.

  • Etiske verdier knyttet til respekt
  • Effektiv likestilling
  • Samarbeid
  • Teamarbeid
  • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

  ERKLÆRING OM AKTSOMHETSVURDERING 2024

  ACCIONA er forpliktet til å nå FNs bærekraftsmål. På grunn av sin virksomhet i Norge er ACCIONA omfattet av den norske åpenhetsloven og samarbeider tett med leverandører og forretningspartnere. For å lykkes i dette viktige arbeidet med bærekraft vil og må ACCIONA jobbe sammen med oppdragsgiver, underentreprenører, leverandører og ulike forretningspartnere for å få til gode tiltak og forbedringer. Les mer om ACCIONAs aktivitetsplan for å lykkes på alle områder av bærekraftsløftet.