LØSNINGER PÅ VERDENS STØRSTE UTFORDRINGER

Det finnes en annen måte å drive forretningsvirksomhet på. En måte der menneskene og jordkloden er i sentrum, og regenerativ infrastruktur er veien til velvære og bevaring.

VÅRE LØSNINGER OG FORRETNINGSOMRÅDER

ENERGITRANSPORTVANNSOSIALTBYEREIENDOMFINANS

Vindkraft

Motorveier

End-to-end vannbehandling

Helsetjenester

Effektiv
bygging

Bærekraftige og
miljøvennlige boliger

Finansiell
kapitalforvaltning

Solkraft

Broer

Rensing

Universitets-
områder

Elektrisk
mobilitet

Kontorer

Kapital-
marked

Vannkraft

Tunneler

Rensing

Økologisk
restaurering

Sirkulær økonomi:
avfallshåndtering og gjenvinning

Hoteller og
feriesteder

Termisk solkraft

Jernbane og
jernbanetjenester

Avsalting

Museer
og utstillinger

Urbane
økosystemer

Industri-
eiendommer

Biomasse

T-baner
og trikker

Vanntjenester
for byer

Prosjektering og administrasjon
av arrangementer

Nye
energiløsninger

Havner og
vannveie

Gjenbruk av vann

Distribuert
produksjon

Flyplasser og
flyplasstjenester

Drift og vedlikehold av fornybare eiendeler

Transport drift og vedlikehold av
infrastruktur

Salg av energi

Transport av varer

Energitjenester

Datasentre, understasjoner
og transmisjonsnet

EKSPERTER PÅ Å LAGE EN BEDRE VERDEN

Våre løsninger for å designe en bedre planet

VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING