• ACCIONA mottok nylig den prestisjetunge prisen «Special Recognition» under TEKLA Global BIM 2022 Awards for sitt innovative arbeid på E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes.
  •  «For oss er prisen en stor anerkjennelse, sier Francisco Vicente Soto», prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet Ranheim – Værnes.

 

Konkurrerte med 130 prosjekter

Selskapet ble hedret for bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM-metodikk) i prosjekteringen av det omfattende infrastrukturprosjektet E6 Ranheim-Værnes, som ACCIONA for tiden bygger i Trøndelag.

Prosjektet konkurrerte med mer enn 130 andre prosjekter fra 37 land.

«Det at vi når opp blant 130 andre prosjekter, viser at vi har lyktes med å finne gode teknologiske løsninger i et komplisert veiprosjekt», sier Vicente Soto.

 

Effektiv utveksling av data

 

ACCIONA ble tildelt prisen av en teknisk jury som fremhevet effektiv bruk av åpne standarder for å skape en sømløs utveksling av data mellom de ulike teamene som jobbet med strukturelle utfordringer, modelleringer, tekniske tegninger og koordinering innenfor prosjektet.

Gjennom bruk av BIM har ACCIONAlyktes med å utvikle et modellbasert design gjennom bruk av innovative metoder, prosesser og teknologier for de fleste involverte aktører i prosjektet.

«I E6-prosjektet Ranheim – Værnes har vi vært bevisst på å benytte oss av moderne og innovative metoder for å løse strukturelle utfordringer underveis i dette store prosjektet», sier prosjektdirektøren i ACCIONA.

 

TEKLA Global BIM Awards har utviklet seg til å bli en av de fremste internasjonale referanseprisene i sektoren, som vurderer de beste byggeprosjektene som har blitt utført ved bruk av BIM-programvaren Tekla Structures.

 

Prosjektet E6 Ranheim-Værnes

Kontrakten, som ble tildelt ACCIONA av Nye Veier i 2018, innebærer prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei. Totalt vil åtte kilometer være fordelt på tre tunneler, med en lengde på opptil fire kilometer.

 

I prosjektet inngår også tre bruer og flere toplanskryss. Denne nye infrastrukturen vil utvide veien fra to til fire felt og vil forbedre sikkerheten og øke trafikkflyten i den nordlige delen av Trøndelag.

 

Byggearbeidet forventes å være ferdig i 2025.