• Produksjon av betong fører til høye klimagassutslipp, men er essensielt for bygg- og anleggsnæringen verden over.

Produksjon av betong fører til høye klimagassutslipp, men er essensielt for bygg- og anleggsnæringen verden over. Nå har ACCIONA utviklet en app som sikrer full kontroll på hele prosessen, fra produksjon til betongen støpes. Det gir bedre kvalitet, mindre svinn, lavere kostnader og reduserte CO2-utslipp.  

- For å kunne dokumentere at betongen holder den kvaliteten vi lover, så vi et tydelig behov for å overvåke alle steg i prosessen. I tillegg til å kunne dokumentere kvaliteten, gir den nye teknologien vår også flere andre positive synergieffekter, som reduserte kostnader og CO2-utslipp, sier Ignacio Calvo, direktør for innovasjon og digital transformasjon i ACCIONA Construcción.  

Egenutviklet sanntidsteknologi 

Det er anslått at verdens betongbruk årlig ligger på 12,5-14 milliarder kubikkmeter – noe som gjør betong til verdens mest brukte bygningsmateriale. Betong er svært allsidig, men krever kort leveringstid og riktig håndtering. Dersom det går for lang tid fra produksjon til bruk, eller hvis den håndteres på feil måte, vil kvaliteten forringes. I ytterste konsekvens må betongen destrueres, noe som fører til unødvendig høye utslipp og kostnader. 

- Betong er dessverre et skjørt materiale før den støpes. Selv små feil under frakt og håndtering kan forringe kvaliteten. For å kunne garantere topp kvalitet på betongen vi leverer, har vi utviklet en app som i sanntid overvåker alt som skjer fra produksjon til transport og til sluttleveransen, sier Calvo. 

Utviklet for prosjekt i Moss  

Appen er utviklet og testet i forbindelse med arbeidet med nytt dobbeltspor for Bane NOR på strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, der ACCIONA er i arbeidsfelleskap med Implenia Norge. I Norge stilles det ekstra høye krav til kvaliteten på betongen, på grunn av skiftende værforhold og lave temperaturer. Det gjaldt også for prosjektet i Moss.  

- Appen kan betraktes som et kvalitetsstempel på betongen som brukes i prosjektet. Betong av høy kvalitet vil vare lenge og tåle svært mye. Det gir trygghet for byggherren, men det betyr også ekstra sikkerhet for sluttbruker. Takket være denne appen, kan både vi, byggherre og de reisende være trygge på at kvaliteten på betongen holder mål, sier innovasjonsdirektøren. 

Nå ønsker ACCIONA å benytte teknologien i flere prosjekter, både i Norge og i andre land.  Selskapet ser blant annet på muligheten for å bruke appen i asfalteringsarbeidet på E6 Ranheim-Værnes, da asfalt har lignende utfordringer som betong.  

Redusert svinn og CO2 utslipp 

Rundt 90 % av CO2-utslippene fra betong kommer fra sement. Under produksjonen slippes det ut 700-800 kg CO2 per tonn rensement. Dermed er det avgjørende at betongen som produseres har lang holdbarhet for å redusere behovet for ny sementproduksjon. I tillegg er det viktig at betongen som produseres faktisk kan benyttes. 

I ethvert prosjekt er det svinn med betong på grunn av ineffektivitet og flere andre årsaker. Å minimere dette bidrar til å redusere kostnader og CO2-utslipp. 

Calvo sier det fremover vil bli enda viktigere å tenke klimatilpasning i bygg- og anleggsprosjekter. Klimaendringene vil fremover føre til hyppigere ekstremvær, noe som vil stille høyere krav til bruk av materialet.  

- Vi tror denne teknologien vil bli stadig viktigere. Bruk av høykvalitetsbetong vil redusere behovet for rehabilitering, som vil spare samfunnet for både kostnader og CO2-utslipp i årene som kommer, avslutter Calvo.