• Rømningstunnelen er drevet med konvensjonelle bore- og sprengningsmetoder

7. februar 2023 feiret Bane NOR, MossIA ANS og inviterte gjester gjennombruddet i rømningstunnelen, som inngår i det store jernbaneprosjektet på Mossebanen. Rømningstunnelen er en del av Mossetunnelen, og er drevet med konvensjonelle bore- og sprengningsmetoder.


Tunnelen er 425 meter lang og strekker seg fra Mossetunnelen i Myra til Mossehallen i Nesparken, med et tverrsnitt på ca. 35 m2, en bredde på 5,5 meter og en høyde på seks meter.


Arbeidsfellesskapet MossIA ANS, som består av ACCIONA og Implenia, ble tildelt prosjektering og bygging av ni kilometer av det totalt 10 kilometer lange prosjektet Sandbukta - Moss - Såstad (SMS2A) for Bane NOR. Hovedmålet med prosjektet er å øke kapasiteten og redusere reisetiden på Østfoldbanen.


Det nye dobbeltsporet gjennom Moss kommune innebærer bygging av to hovedtunneler: den 2,7 km lange Mossetunnelen i nord og den 2,3 km lange Carlbergtunnelen i sør. I tilknytning til disse vil det også bygges to rømningstunneler, hvor rømningstunnelen i tilknytning til Mossetunnelen er den ene. Rømningstunnel i Carlbergtunnelen er for tiden også under bygging.


Prosjektet er en del av Bane NORs Intercity-prosjekt, som skal forbedre togtilbudet og redusere reisetiden mellom Oslo og byene i intercitytriangelet.


Under seremonien benyttet Ragnar Reitan, prosjektdirektør i MossIA ANS, anledningen til å berømmme ingeniør- og supportteamets kapasitet til å løse de tekniske utfordringene i prosjektet. Han takket også eksterne partnere for å ha bidratt med sin erfaring og kunnskap, og Bane NOR for deres tillit til arbeidsfellesskapet.


Eirik Harding Hansen, prosjektdirektør for Bane NOR, omtalte gjennombruddet som en viktig milepæl i prosjektet, og la til at milepælen ble nådd uten arbeidsuhell eller skader.