• ACCIONA er første selskap i Norge som har oppnådd sertifiseringen ISO 50001 for et anleggsprosjekt

Selskapet er sertifisert etter grundig og målrettet arbeid med energieffektivisering på det omfattende E6 Ranheim – Værnes-prosjektet i Trøndelag.

- Vi er utrolig stolte over å være først ute i anleggssektoren med å oppnå denne sertifiseringen. Det viser at målrettet arbeid lønner seg, sier Francisco Vicente, prosjektsjef i ACCIONA.

ISO 50001 gir et viktig godkjentstempel for metodene og prosessene som er brukt for å forbedre energieffektiviteten i det viktige infrastrukturprosjektet, og er et bevis på at organisasjonen har et godt energiledelsessystem, som reduserer energiforbruket og miljøpåvirkningen samtidig som det øker lønnsomheten.

 

Målrettet arbeid fra start

I planleggingsfasen ble både risiko og muligheter identifisert, før en energirevisjon ble utført for å kartlegge energiforbruk og muligheter for forbedring. Det ble også etablert et eget energiledelsesteam som fikk et særlig ansvar for å etablere prosesser, sette kvantifiserbare energimål og utvikle en handlingsplan for å nå dem.

- ACCIONA skal være pådriver for fornybar innovasjon, og vi arbeider kontinuerlig for å finne nye løsninger som fremmer bærekraft, teknologisk utvikling og lokal verdiskaping. Denne sertifiseringen er et godt eksempel på at vi har lykkes med dette på E6 Ranheim – Værnes-prosjektet, sier Linda Mørk, assisterende prosjektdirektør i ACCIONA.

De planlagte tiltakene ble deretter iverksatt. Tiltakene omfattet blant annet bevisstgjøring om bruk av energi, samt forbedringer i logistikken for lasting, lagring og håndtering av utgravd materiale.

Etter at disse tiltakene var iverksatt, startet oppfølgingsfasen. På dette tidspunktet ble nøkkelindikatorer, ofte kalt KPIer, etablert for å måle og overvåke energiforbruket.

 

Godkjent av DNV

Etter målefasen begynte en siste fase med fokus på gjennomgang og kontinuerlig forbedring.  Systemet for energieffektivitetsstyring ble grundig gjennomgått for å vurdere effektiviteten og kartlegge forbedringer. Dette innebar å analysere de oppnådde resultatene, identifisere avvik fra energimålene og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.

Etter tre måneder med implementering av nye tiltak ba ACCIONA om en revisjon fra sertifiseringsbyrået DNV, som verifiserte at systemet oppfylte kravene i ISO 50001.

- Initiativet er i tråd med våre kvalitets- og miljømål, som blant annet innebærer å redusere forbruket av fossilt brensel med 45 %. Det er også i tråd med retningslinjene i ACCIONAs Sustainability Master Plan, sier Luis Méndez, leder ytre miljø i selskapet .

Sertifiseringen ble finansiert av ACCIONAs avkarboniseringsfond, som er et av verktøyene selskapet har etablert for å redusere sine direkte utslipp og energiforbruk med 60 prosent mellom 2017 og 2030. Avkarboniseringsfondet bidrar til å finansiere lovende prosjekter med potensiale for betydelige utslippskutt.