• Acciona har tatt grep etter avslutningen av E6-prosjektet i Trøndelag og sørget for at flere enn hundre fagfolk har fått nye arbeidsmuligheter på infrastrukturprosjekter over hele verden

Da prosjektsamarbeidet mellom Acciona og Nye Veier på E6 Ranheim-Værnes ble avsluttet, var Acciona tydelige i sin tale: Alle berørte ansatte skulle få tilbud om nye, og trygge arbeidsplasser i selskapet.

  • Acciona er stolte av å sette trygghet og faglighet først i alle våre arbeidsforhold, og det var svært viktig for oss å kunne sørge for at alle ansatte som ble berørte i dette prosjektet skulle få nye jobbmuligheter og anledning til å utvikle seg videre i selskapet. I dag er vi stolte over å kunne annonsere at over hundre ansatte har fått tilbud om muligheter videre i Acciona, sier Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver i Acciona.

To av de som har nytt godt av denne muligheten er Alexandra Bukovska Jeviona og hennes ektemann, Martin Bukovsky. Begge har gjort en betydelig innsats i E6-prosjektet og jobber nå som prosjektingeniører i et stort infrastrukturprosjekt med ny motorvei i Bunbury i Australia.

  • Prosjektet med E6 i Trøndelag var både interessant og faglig utviklende, og vi jobbet med mange dyktige kolleger, men det fikk en fin slutt hvor Acciona nå gir oss muligheten til å oppleve og jobbe i Australia. Det er vi svært takknemlige for, sier Alexandra.

Selskapet har de siste månedene jobbet iherdig for å sikre en god overgang for de ansatte, der mer enn 40 ansatte nå har fått nye muligheter internt i selskapet. Disse har nå viktige nøkkelroller i store infrastrukturprosjekter i flere land.

Skaufel er stolt av og roser det gode arbeidet som er gjort i hele selskapet for å finne nye arbeidsmuligheter for de berørte ansatte.

  • Vi har vært opptatt av å kunne være en trygg arbeidsgiver i en usikker tid for mange ansatte. Jeg er svært glad for det arbeidet som er lagt ned for å sikre at alle de berørte nå har mulighet for å gå til trygge og viktige roller i andre prosjekter over hele verden, sier Skaufel.

Acciona er godt vant med å stadig måtte tilpasse seg til endrede forhold i prosjekter og i arbeidsmarked, og samtidig sikre trygge og forutsigbare jobbmuligheter til sine ansatte. Selskapet fortsetter å jobbe for å finne muligheter de til gjenværende berørte ansatte, og understreker at de vil oppfylle forpliktelsen om å tilby nye jobbmuligheter til alle ansatte som arbeider på E6- prosjektet.

Acciona leverer innovative og karbonnøytrale løsninger innen fornybar energi, vann- og avløpsløsninger, transport- og infrastruktursystemer med mer. Selskapet opererer globalt, og har vært karbonnøytralt siden 2016. Acciona hadde en omsetning på 8.104 milliarder euro i 2021, er involvert i prosjekter i over 60 land.