• Sivilingeniør-studentene fikk et dypdykk i nyskapende spanske infrastrukturprosjekter, som kan bidra til å gjøre dem bedre rustet til å bygge fremtidens løsninger her hjemme.

Den 30. mars besøkte over 70 sivilingeniørstudenter fra NTNU tre ACCIONA-prosjekter som nærmer seg ferdigstillelse i Catalonia i Spania. 

“Vi ser på det som en del av samfunnskontrakten vår å gi kunnskap og inspirasjon til kommende generasjoner sivilingeniører, som skal løse morgendagens oppgaver”, forteller Alicia Ortega, HR-sjef for de nordiske landene i ACCIONAs anleggsvirksomhet

“I alle våre prosjekter er vi opptatt av å teste og forbedre løsninger. Vi investerer milliarder i forskning, teknologi og utvikling gjennom våre egne avdelinger og sa"marbeider med universiteter og selskaper over hele verden, som NTNU er et godt eksempel på”, sier Ortega.

Selskapet har hatt et tett forhold til det prestisjetunge universitetet over flere år, og ønsker å belyse hvilke muligheter som finnes i det internasjonale selskapet. ACCIONA har virksomhet i mer enn 60 land og over 40 000 ansatte. I Trøndelag er ACCIONA totalentreprenør på E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes. 

“Det var lærerikt å se de forskjellige prosjektene i Barcelona med egne øyne, og ikke bare i en forelesningssal. For å få en vellykket studietur var vi avhengig av vi gode samarbeidspartnere, som var villig til å være vertskap og veilede en så stor gruppe. ACCIONA ga oss en lærerik forelesning om tunnelboring, i tillegg til besøk på de ulike prosjektene. Det ga nyttig læring vi kan ta med oss videre i livet vårt som sivilingeniører”, sier Martin Harstaad, 3. års sivil- og miljøingeniørstudent ved NTNU.

Studentene fikk en omvisning på tre pågående prosjekter som skal gi bedret mobilitet og infrastruktur i Catalonia: ett motorveiprosjekt, ett tunnelprosjekt og ett jernbaneprosjekt. Studentene fikk et innblikk i hovedutfordringene og løsningene som blir brukt i hvert av prosjektene, i tillegg til en innføring i arbeidet ACCIONA gjør på et internasjonalt nivå.  

“For meg var det spesielt interessant å se hvor annerledes vei- og tunnelprosjekter kan være i Spania sammenlignet med Norge. Det var gøy å se hvordan ingeniørene i ACCIONA har funnet gode løsninger på de lokale utfordringene som kan oppstå i så store prosjekter”, sier Harstaad. 

“Vi er veldig glade for å få besøk av studenter fra NTNU, og håper å kunne tilby flere av disse studentene en fremtid hos oss. Vi vet at studentene fra NTNU holder en høy standard, og vi håper vi lyktes med å gi dem et godt inntrykk av ACCIONA og mulighetene som finnes her”, avslutter Ortega.