Denne nettsiden benytter egne og tredjeparts cookies. Ved å forstsette å navigere på denne nettsiden, aksepterer du . Om du ønsker kan du forandre dine instillinger i din nettleser.

Hva leter du etter?

Tilgjengelighet

Personvernerklæring

Acciona S.A. (i det følgende kalt «ACCIONA») informerer, i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, brukere av nettstedet https://www.acciona.no/no (i det følgende kalt «nettstedet») om personvernerklæringen som gjelder for ACCIONAs behandling av personopplysninger som frivillig er innlevert av brukere for å få tilgang til ACCIONAs nettsider, apper og andre digitale eller elektroniske plattformer. Denne personvernerklæringen gjelder også for personopplysninger som er samlet inn fra brukere på ACCIONAs sosiale medier på grunnlag av forholdet mellom dem.

ACCIONA informerer brukere av nettstedet om at personopplysningene deres bare samles inn for behandling når de er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for omfanget og det bestemte, uttrykte og rettmessige formålet de er samlet inn for. ACCIONA forplikter seg til å oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Brukere samtykker uttrykkelig til ACCIONAs behandling av personopplysningene som oppgis av brukerne for de formålene som er oppgitt her, underlagt vilkårene i denne personvernerklæringen.

ACCIONA tar i bruk de tekniske og organisatoriske tiltakene som er nødvendig for å garantere sikkerheten til personopplysningene som finnes der, for å hindre at personopplysningene blir endret, går tapt, eller at noen behandler dem eller får tilgang til dem uten tillatelse, under hensyntaken til den teknologiske utviklingen, typen opplysninger og risikoen de er utsatt for. Brukere kan kontrollere at det finnes et SSL-sertifikat ved å sjekke egenskapene til nettstedet i nettleseren. Det gjør de ved å se egenskapene til sertifikatet i den juridiske merknaden.

Enhver endring i behandlingen av personopplysninger og i måten informasjon administreres på, skal gjenspeiles på en rettidig måte, og ACCIONA kan komme med tillegg til, endre eller fjerne personvernerklæringen når det anses nødvendig.
Brukere er alene ansvarlig for at personopplysningene de oppgir er riktige og lovlige.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE?

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN GJENNOM NETTSTEDET?

Opplysningene oppgitt av brukere samles inn gjennom deres besøk på nettstedet eller som et resultat av deres samhandling med oss på følgende måter:

HVA ER FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV BRUKERNES PERSONOPPLYSNINGER?

ACCIONA samler inn og behandler brukeres personopplysninger fra nevnte digitale plattformer for følgende formål:

Hvis opplysningene som er nødvendige for disse formålene, ikke leveres, kan det hende at de forespurte tjenestene ikke kan leveres. Brukere kan når som helst protestere mot behandlingen av personopplysningene deres.

HVA ER GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV BRUKERENS PERSONOPPLYSNINGER?

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er følgende:

Felt merket med stjerne (*) på skjema funnet på nettstedet er nødvendige for oss for at vi skal kunne behandle forespørselen din eller vurdere informasjonen du vil oppgi til oss. Hvis du ikke samtykker til installasjon av informasjonskapsler, kan du ikke aktivere nettstedets analysetjenester eller se kartet over våre kontorer eller avdelinger, osv.

HVOR LENGE LAGRER ACCIONA BRUKERNES PERSONOPPLYSNINGER?

Generelt skal opplysninger lagres så lenge de er nødvendig for formålet de ble samlet inn for, forutsatt at brukere ikke utøver sin rett til fjerning eller kansellering. Videre skal opplysningene lagres i henhold til rettslig fastsatte perioder i samsvar med gjeldende bestemmelser.

HVEM MOTTAR BRUKERENS PERSONOPPLYSNINGER?

I henhold til ACCIONAs virksomhet forventes følgende dataoverføringer:

HVILKE RETTIGHETER HAR BRUKERNE NÅR DE GIR OSS SINE PERSONOPPLYSNINGER?

Den registrerte kan utøve sin rett til portabilitet, til innsyn, retting, fjerning, begrensning, og til å protestere mot behandlingen overfor Acciona S.A. ved å skrive til avdelingen for datasikring på adressen Avenida de Europa, 18, 28108, in Alcobendas, Madrid eller ved å sende en e-post til følgende adresse: protecciondedatos@acciona.com. I begge tilfeller må den registrerte legge ved en kopi av sitt nasjonale identitetsbevis eller annen legitimasjon. Videre kan den registrerte når som helst trekke tilbake samtykket sitt ved å henvende seg til nevnte adresse og levere et krav til tilsynsmyndigheten (det spanske datatilsynet www.aepd.es) eller i samsvar med artikkel 77 i personvernforordningen 2016/679.

Sist oppdatert: 24. februar 2020.

Flytt opp

DU ER BARE ETT STEG UNNA!

For å fullføre registreringen må du bekrefte påmeldingen i eposten vi har sendt deg.

YOU'VE ONLY GOT ONE STEP LEFT!

Please confirm your subscription in the email we just sent you to complete the registration and you will be able to download your ebook.

DU ER ALLEREDE REGISTRERT!

Om du ikke har mottatt e-poster fra oss, sjekk din «søppelpost» og legg oss til i adresselisten din, slik at du kan motta nyheter uten problem.

labelSubscribeError

Du har nå meldt deg av vårt nyhetsbrev. Du vil ikke lenger motta flere nyhetsbrev, med mindre du melder deg på igjen. Tusen takk.