Hva leter du etter?

Gjennomslag i Helltunnelen

10.08.2022
 • Nye Veier og ACCIONA markerte i dag gjennomslaget i den nye 3,9 kilometer lange Helltunnelen. Denne milepælen i E6 Ranheim-Værnes-prosjektet kommer etter 890 sprengninger og utkjøring av  360 000 kubikkmeter stein.

Sprengningene ble utført fra begge sidene av tunnelen inntil møtepunktet mellom dem ble nådd. Tunneldrivningen fra Hommelvik startet i april 2021, og på Hell-siden av tunnelen i juni samme år. Totalt er det gjennomført 392 sprengninger fra sør og 468 fra Hell-siden.

"Dette er en stor prestasjon. Nå tar vi fatt på neste fase av prosjektet med stor optimisme. Gjennomføringen til nå er et tydelig eksempel på det gode arbeidet som gjøres av våre arbeidere og samarbeidspartnere. De har lykkes med å utføre komplekse og utfordrende oppgaver sammen, spesielt de som har jobbet inne i tunnelen", sier Linda Mørk, assisterende prosjektdirektør i ACCIONA.

"Nye Veier er godt fornøyde med at vi nå har utført sprengningsarbeidene for utførelsen av Helltunellen.  Dette er en viktig milepæl på veien mot en forbedring av E6 fra Ranheim til Værnes med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet", sier Grim Rønsberg, prosjektsjef i Nye Veier.

Nå vil arbeidene fortsette i Helltunnelen, med innredning og komplettering av tunnelen med overvannsystemer, el-installasjoner, veibygging og sikkerhetsutrustning. Dette inkluderer sprengning av sidetunneler og grøfter, men også mindre støyende arbeid som etablering av vei og innredning i tunnelen. Arbeidene vil over tid flyttes fra innsiden av tunnelen til arbeid utenfor med oppbygning av vei i dagsonen.

De som bor i nærheten av tunnelen vil merke en betydelig reduksjon i transport av gravemasser, noe som vil bidra til å redusere både støv og støy fra prosjektet. Over tid vil innbyggerne i området også oppleve at det er behov for å stenge veien sjeldnere enn før, men i en tid fremover vil stengingene fortsette som tidligere.

Neste trinn vil innebære sikkerhetskontroller og tester før bilister kan kjøre gjennom den nye tunnelen, som kan skje i 2024.

Gjennomslaget i den 1,6 kilometer lange Væretunnelen, som også er en del av E6 Ranheim-Værnes-prosjektet, skjedde i mars i år. Det er ventet at gjennomslaget i den tredje tunnelen,  Stavsjøfjelltunnelen, vil skje i løpet av nærmeste tid.

 

Prosjektet: E6 Ranheim-Værnes

ACCIONA bygger motorveien E6 mellom Ranheim og Værnes sammen med oppdragsgiver Nye Veier. Motorveien vil forbedre forbindelsene i de nordlige delene av Trøndelag.

Prosjektet innebærer prosjektering og bygging av 23 kilometer med motorvei, inkludert 7,2 kilometer med tunneler og fem nye to-plans kryss. Traseen omfatter også tre nye motorveibroer, som i likhet med tunnelene, skal gå parallelt med eksisterende infrastruktur.

Den nye infrastrukturen vil utvide den eksisterende veien fra to til fire felt, noe som vil forbedre mobiliteten i regionen. Byggearbeidet, som startet i 2020, forventes å være ferdig i 2026.

 • 23 kilometer firefelts motorvei
 • 7,2 kilometer av strekningen vil være i tunnel
 • Væretunnelen: 1,6 km
 • Stavsjøfjelltunnelen: 1,7 km
 • Helltunnelen: 3,9 km

Alle tunnelene får doble løp. Det vil øke kapasiteten, forbedre sikkerheten betraktelig og redusere behovet for omkjøringer ved for eksempel ulykker og vedlikeholdsarbeid.

 • Fem nye toplanskryss
 • Tre nye veibroer
 • Flere overgangsbruer og kulverter

Helltunnelen

 • 890 sprengninger
 • 360 000 kubikkmeter stein er tatt ut. Mye av steinen skal benyttes i byggingen av den nye veien.

 

Flytt opp

DU ER BARE ETT STEG UNNA!

For å fullføre registreringen må du bekrefte påmeldingen i eposten vi har sendt deg.

YOU'VE ONLY GOT ONE STEP LEFT!

Please confirm your subscription in the email we just sent you to complete the registration and you will be able to download your ebook.

DU ER ALLEREDE REGISTRERT!

Om du ikke har mottatt e-poster fra oss, sjekk din «søppelpost» og legg oss til i adresselisten din, slik at du kan motta nyheter uten problem.

labelSubscribeError

Du har nå meldt deg av vårt nyhetsbrev. Du vil ikke lenger motta flere nyhetsbrev, med mindre du melder deg på igjen. Tusen takk.