Denne nettsiden benytter egne og tredjeparts cookies. Ved å forstsette å navigere på denne nettsiden, aksepterer du . Om du ønsker kan du forandre dine instillinger i din nettleser.

Hva leter du etter?

ACCIONA koordinerer industrielt forskningsprosjektet innen grønt hydrogen

13.01.2021
  • Målet med prosjektet OCEANH2, som har mottatt mer enn seks millioner euro fra det spanske FoU-programmet Misiones Ciencia e Innovación, er å designe og gjennomføre eksperimentell validering av det første offshoreanlegget for grønt hydrogen basert på teknologi for flytende vind- og solkraft. 

ACCIONA skal koordinere det industrielle forskningsprosjektet OCEANH2, der målet er å designe og validere Spanias første offshoreanlegg for produksjon, lagring og distribusjon av grønt hydrogen. Prosjektet vil foreslå modulær, fleksibel og smart optimalisering tilpasset det nye markedsparadigmet basert på produksjon av fornybar strøm offshore ved hjelp av teknologi for flytende vind- og solkraft. 

Prosjektet kommer til å undersøke ulike implementeringsscenarioer for et system for hybrid kraftproduksjon offshore og vil evaluere designalternativene i hele hydrogenkjeden, fra produksjon til lagring og distribusjon, for å identifisere de løsningene som har størst utviklingspotensial basert på de foreslåtte nye materialene. 

Etter studien vil ACCIONA validere løsningen konseptuelt i laboratoriemålestokk og integrere den i en tingenes internett-plattform (IoT), som vil legge til rette for drift, vedlikehold og administrasjon av anlegget ved hjelp av smart overvåking. 

Til slutt vil vi undersøke utfordringene knyttet til en eventuell bygging og oppskalering gjennom en innovasjonsprosess som gjør at den opprinnelig foreslåtte designen kan optimaliseres. 

Prosjektet vil bli gjennomført samtidig i seks spanske autonome regioner (Madrid, Kanariøyene, Andalucía, Cantabria, Navarra og Catalonia), og det vil dermed bli skapt teknologiske synergier og bygd opp nasjonal vitenskapelig kapasitet. 

Kunnskapen som genereres av dette prosjektet, vil kunne overføres til andre anvendelsesområder og markeder enn dem man til nå har sett for seg, noe som vil fremme konkurranseevnen til de deltakende selskapene ytterligere og øke bærekraften i sektoren. Slik vil det skapes nye jobber, og det vil bli mobilisert investeringer i fremtiden for å ta i bruk prosjektets innovative resultater i markedet. For å legge til rette for den påfølgende prosessen med teknologiutvikling og introduksjon av teknologien på markedet vil hver fase av prosjektet være basert på strenge tekniske og økonomiske krav. 

Selskaper som RedexisAriema, TSI, Wunder Hexicon og BlueNewables, samt tolv spanske forskningssentre, samarbeider med ACCIONA om å utvikle OCEANH2, som ble valgt ut av det spanske senteret for utvikling av industriell teknologi (CDTI) sammen med 23 andre prosjekter. 

OCEANH2-prosjektet støttes av det spanske vitenskaps- og innovasjonsdepartementet gjennom programmet Misiones Ciencia e Innovación, som har bevilget 70 millioner euro til finansiering av store næringsrettede FoU-prosjekter som tar sikte på å løse viktige samfunnsutfordringer. Dette programmet, som støttes av CDTI, skal fremme forskning som tar sikte på å finne løsninger på generelle og strategiske utfordringer det spanske samfunnet står overfor, og å forbedre det spanske næringslivets kunnskaps- og teknologibase. 

OCEANH2 fikk høyest poengsum på området hydrogenproduksjon av søkerprosjektene og ble også rangert som nummer én innen bærekraftig mobilitet, noe som viser hvilket potensial forslaget fra OCEANH2 har med tanke på hele verdikjeden for hydrogen. 

Videre er OCEANH2-prosjektet i tråd med Spanias forpliktelser når det gjelder klimaendringer og energiomstilling, samt med FNs bærekraftsmål. Det bidrar ikke bare til avkarbonisering av den spanske økonomien og oppnåelse av de bindende målene om karbonnøytralitet innen 2050, men også til oppfyllelse av landets forpliktelser knyttet til likestilling og inkludering. 

 

Andre nyheter

Flytt opp

DU ER BARE ETT STEG UNNA!

For å fullføre registreringen må du bekrefte påmeldingen i eposten vi har sendt deg.

YOU'VE ONLY GOT ONE STEP LEFT!

Please confirm your subscription in the email we just sent you to complete the registration and you will be able to download your ebook.

DU ER ALLEREDE REGISTRERT!

Om du ikke har mottatt e-poster fra oss, sjekk din «søppelpost» og legg oss til i adresselisten din, slik at du kan motta nyheter uten problem.

labelSubscribeError

Du har nå meldt deg av vårt nyhetsbrev. Du vil ikke lenger motta flere nyhetsbrev, med mindre du melder deg på igjen. Tusen takk.